รมว.สาธารณสุขของเซเชลส์ เปิดเผยว่า การเสียชีวิตของทารกพุ่งสูงขึ้นในปี 2018 ซึ่งเชื่อมโยงกับความผิดปกติแต่กำเนิด

รมว.สาธารณสุขของเซเชลส์ เปิดเผยว่า การเสียชีวิตของทารกพุ่งสูงขึ้นในปี 2018 ซึ่งเชื่อมโยงกับความผิดปกติแต่กำเนิด

( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – อัตราการเสียชีวิตของทารกในเซเชลส์ที่เพิ่มขึ้นมีการเชื่อมโยงอย่างมากกับความผิดปกติแต่กำเนิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเมื่อวันอังคารในการตอบคำถามจาก สมาชิก สภาแห่งชาติฌอง ฟรองซัวส์ เฟอร์รารี รัฐมนตรีฌอง-ปอล อดัม กล่าวว่า ในบรรดาผู้เสียชีวิต 817 รายที่ลงทะเบียนที่โรงพยาบาลเซเชลส์ในปี 2561 มี 31 คนเสียชีวิตจากเด็กทารก

“เมื่อดูตัวเลขสำหรับปี 2018 เราสามารถสังเกตได้ว่าตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น

อย่างมากจากกรณีที่บันทึกไว้ในปี 2017 (มีผู้เสียชีวิต 18 รายที่ลงทะเบียน) กระทรวงได้ขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายคนวิเคราะห์สาเหตุต่างๆ ว่าทำไมการเสียชีวิตเหล่านี้จึงเกิดขึ้น” อดัมกล่าว

ตั้งแต่ต้นปี 2562 มีการบันทึกเพียงสองกรณีเท่านั้น อดัมกล่าวว่าการเสียชีวิตในทารกร้อยละ 32 เชื่อมโยงกับความผิดปกติแต่กำเนิด ซึ่งเป็นตัวเลขที่รัฐมนตรีกล่าวว่าสูงเมื่อเทียบกับบรรทัดฐานระหว่างประเทศ

“ในกรณีของเซเชลส์ เราจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากความพิการแต่กำเนิดที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนหนึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตและโรคไม่ติดต่อ” อดัมกล่าว

ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าความผิดปกติ แต่กำเนิดสามารถกำหนดได้

ว่าเป็นความผิดปกติทางโครงสร้างหรือการทำงานที่เกิดขึ้นระหว่างชีวิตในครรภ์และสามารถระบุได้ก่อนเกิด เกิด หรือในภายหลังในชีวิต ความผิดปกติแต่กำเนิดอาจเกิดจากความบกพร่องของยีนเดี่ยว ความผิดปกติของโครโมโซม การถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบหลายปัจจัย สารก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อม และการขาดธาตุอาหารรอง

อดัมเสริมว่าการเสียชีวิตเหล่านี้ “บางครั้งก็เชื่อมโยงกับการใช้สารเสพติด การแทรกแซงระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด และปัจจัยทางพันธุกรรมด้วย”

องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าความผิดปกติแต่กำเนิดที่ร้ายแรงที่สุดที่พบได้บ่อยที่สุดคือ หัวใจบกพร่อง ความผิดปกติของท่อประสาท และกลุ่มอาการดาวน์

แม้ว่าความผิดปกติแต่กำเนิดอาจเป็นผลมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม การติดเชื้อ โภชนาการ หรือสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยหนึ่งอย่าง แต่ก็มักจะยากที่จะระบุสาเหตุที่แท้จริง ความผิดปกติแต่กำเนิดบางอย่างสามารถป้องกันได้ การฉีดวัคซีน การได้รับกรดโฟลิกหรือไอโอดีนอย่างเพียงพอผ่านการเสริมอาหารหลักหรืออาหารเสริม และการดูแลฝากครรภ์ที่เพียงพอเป็นเพียงตัวอย่างสามวิธีในการป้องกัน 

credit : 007AntiSpyware.com 1000hillscc.com 1001noshti.com 20mg-cialis-canadian.com 997749a.com alor-nishan.com ApasSionForBooksBlog.com artematicaproducciones.com avgjoeblogger.com bajoecolodge.com